Телефони

Доколку ѕвоните на некој телефонски број во Шпанија од Шпанија, треба да имате во предвид дека пред броевите нема нула, како што е вообичаено во други држави. Сите телефонски броеви се со 9 цифри, мобилните почнуваат со бројот 6, а фиксните броеви со бројот 9. Доколку ѕвоните преку роаминг, проверете кај вашиот мобилен оператор како да бирате шпански и македонски броеви.

Поважни телефонски броеви:

Итни случаи од секаков вид   112

Национална полиција             091

Локална полиција                    092

Цивилна гарда                         062

Пожарникари (бомберос)        080/081

Амбуланти (брза помош)        061

Помош на пат                          900 123 505

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *